:: HES Kati Proje, Fizibilite Raporları, MIRSU Muhendislik, HES Fizibilite, Kati Proje, Elektromekanik Ekipman, Türbin, Jenaratör ::
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

 

ü Ön Rapor

Lisanslı HES projeleri ve 500 kW HES projesi müracaatlarında istenen dökümanlarla birlikte ön raporların hazırlanması ve ilgili kurumlara müracaatlarının sağlanması.

 ü Ön Fizibilite 

HES projelerinde ön-fizibilite çalışması aşağıdaki amaçlara uygun olarak hazırlanır.

Ø       DSİ Tablo-2 ve Tablo-7 projelerine müracaatlarında istenen Ek-3A formatında ön-fizibilite çalışmasının yapılması.

Ø       Lisanlı HES projelerinin devrinde veya kredilendirilmesinde kredi kuruluşları ve yatırımcı firmaların incelemesi ve doğru bir yatırım kararının verilebilmesi için ön-fizibilite çalışmasının yapılması.

 ü Kesin Fizibilite

HES projelerinde fizibilite çalışması Su Kullanım Anlaşması için DSİ tarafından istenen Ek-3 formatına uygun fizibilite raporları hazırlanır. Fizibilite raporunun hazırlanması sırasında MİRSU tarafından yapılan işlerin detayı aşağıda sunulmuştur.

Ø       Proje yerinde saha incelemesi yapılması

Ø       Hidroloji çalışması güncel verilerle revizyonu yapılması

Ø       Taşkın çalışması revizyonu yapılması

Ø       Yapıların boyutlandırılmasında proje yeri akımları kullanılarak optimizasyon yapılması

Ø       Kanal/Tünel optimizasyonu proje yeri akımları kullanılarak eğim optimizasyonu yapılması

Ø       Kanal/Tünel için optimum b/h oranı optimizasyonu yapılması

Ø       İşletme çalışması, güncel yılın PMUM değerleri baz alınarak yapılması

Ø       Keşifler detaylı çizimler üzerinden DSİ güncel yılı birim fiyatlarının yanı sıra piyasa birim fiyatlarıyla da hesaplanması

 ü Kati Proje Çalışması

HES projelerinde Enerji Bakanlığı ve DSİ Genel Müdürlüğü formatına uygunluk olarak optimum tasarımlarla kati projeler hazırlanır. Kati Proje çalışmasında firmamız tarafından verilen hizmetler sırasıyla aşağıda sunulmaktadır.

 

Saha İncelemesi

Kati Proje çalışmasına başlamadan önce proje yerinde saha incelemesi yapılmaktadır.

Alternatifler ve Revize Fizibilite Çalışması

Saha incelemesini müteakip olarak proje yeri akımları ile proje optimizasyonları yapılarak yatırımcı  firmaya proje ile ilgili alternatifler sunulur. Her alternatif için optimum yapı boyutları belirlenerek, güncel Birim Fiyatları ve piyasa Birim Fiyatları’yla yaklaşık maliyet ve buna bağlı olarak ekonomik analiz çalışması yapılmaktadır. Akabinde yatırımcı firma ile yapılacak görüşmeler sonucu, üzerinde karar kılınan alternatif çalışması için detaylı bir fizibilite çalışması yatırımcıya sunulur.

Kati Proje Hazırlanması

Optimizasyon çalışmalarını müteakiben kati proje tamamlanarak DSİ Bölge Müdürlükleri’ne ve Enerji Bakanlığının onayına sunulur.

Proje Takip İşleri

DSİ Bölge Müdürlüğü’ne ve Enerji Bakanlığı’na sunulan Kati Projelerin onay sürecinedeki tüm proje takip işlerinin yapılması.

 

ü Uygulama Projesi 

MİRSU Mühendislik olarak biten ve şuanda çalışır halde bulunan Hidroelektrik Enerjisi Santrallerimizdeki tecrübemizi uygulama projelerine aktarmakla fark oluşturmaktan mutluluk duymaktayız. Uygulama projeleri inşaat iş programına uygun olarak, iş programında inşası planlanan yapının projeleri o yapının inşaatına başlanılmadan belirli bir süre önce teslim edilir. 

   

HES Fizibilite

Kati Proje

Elektromekanik Ekipman

Türbin, Jenaratör

HES fizibilite raporu
mirsu mühendislik